Type keywords and hit enter

Özgeçmiş

Psikiyatri Uzmanı | Dr. Ceyda GÜVENÇ TAŞDELEN

Özgeçmiş

1969 yılında Antalya'da doğdu. Lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 

1993 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Mecburi hizmetini Bolu'da tamamladı. Ardından, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri uzmanlık eğitimi aldı.. 2013 yılına kadar aynı hastanede sırasıyla psikotik bozukluklar birimi,  nevroz ayaktan tedavi birimi ve cinsel işlev bozuklukları biriminde sorumlu uzman, eğitici ve supervizör olarak görev yaptı.

1997-2002 yılları arasında grup terapileri ve psikodrama eğitimi (760 saat Abdülkadir Özbek psikodrama Enstitüsü), 1999-2002 yılları arasında ise Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği'nde (250 saat, CETAD) cinsel terapi eğitimi aldı, cinsel terapist oldu. 2002 de CETAD’da eğitici oldu.

Hekimlikte 20 yılını tamamladıktan sonra 2013 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki görevinden ayrılarak muayenehanesinde çalışmalarını sürdürmeye başladı. Halen muayene hekimliğini sürdürmekte ve CETAD da yönetim kurulu üyesi olarak çalışmakta, ayrıca sağlık profesyonellerine cinsel sağlık ve cinsel terapi eğitimi vermekte, supervizyonlar yapmaktadır.

Ağırlıklı olarak, depresyon, panik bozukluğu, cinsel işlev bozuklukları, kaygı bozuklukları, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, duygudurum bozuklukları, alkol kullanım bozuklukları gibi hasta gruplarıyla çalışmakta, cinsel sorunlara danışmanlık yapmakta, ilaç tedavisi, bireysel psikoterapi ve çift terapisi uygulamaktadır.

Şimdiye değin çeşitli bilimsel dergilerde makaleleri yayınlanmış, bilimsel dergilerin yayın kurulunda hakemlik yapmış, kongre düzenleme kurullarında yer almış, paneller, kurs ve çalışma grupları konuşmalar yapmış,  asistanlara yönelik eğitim modüllerinde görevler almıştır. Özellikle kadın ruh sağlığı alanında halka yönelik eğitimlere, seminer ve konferanslara katılarak toplum ruh sağlığına yönelik katkı sunmaya çalışmaktadır.

 

Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız.